REFRACTION
// BRYTNING
2018 © Stine Gonsholt

Paint, Oak, tiles and PVC foil
Art consultants: Viel Bjerkeset Andersen and Eivind Slettmeås

Skien Videregående Skole, Skien / Norway

I kunstprosjektet BRYTNING involveres lysets bevegelse, en dialog med arkitektur, både ute og innendørs. 
Min innfallsvinkel til utsmykningen av "Ibsenpassasjen" ved Skien videregående skole, er fascinasjonen for endringsprosesser, lys- og tidsopplevelse. Synlig lys, fravær av lys, og hvordan lys og skygge kan skape en følelse av tid og rom. 
Tittelen BRYTNING er hentet fra naturvitenskapen. Strømmer av lyspartikler, og brytningen som inntreffer når en lysstråle skifter retning i overgangen fra et medium til et annet, er et fenomen som har inspirert meg i arbeidet med prosjektet. Men brytning er ikke bare en egenskap ved lys. I brytningen ligger også et møte og en endring av retning. Tiden vi lever i, veivalg, overgang, diskusjon, utvikling og læring. I livet, som i skolekorridoren, utspilles små og store drama daglig - kort sagt en brytningstid.

Ibsenpassasjen