Landscape Study - The Old Pine Tree (2021)

LANDSCAPE STUDIES ​​​​​​​
2021 © Stine Gonsholt

C-print/Plexiglas 
127 x 85 cm

Commissioned by Skien nye Legevakt 
Skien Municipality Art Collection
«Landskapsstudier» inngår i en pågående landskapundersøkelse i Grenlandsområdet. Fokuset for undersøkelsen er endringene og spor i landskapet som følge av menneskelige inngrep, i fortid, nåtid og fremtid. 
Gjennom mer enn tusen år er det hugget tømmer i Telemark og eksporterte fra Skien til Europa. I 1580 var det 29 sagbruk i området, og på 1800-tallet kom papirfabrikkene, som var i drift frem til 2006. Brenning av biomasse fra skogen til fjernvarme er eneste videreforedling av lokalt treverk i Skien i dag. 
Motivet i «Landskapsstudier», er hentet fra et verneområde av gammel skog i området. Grana står som et monument for skogen og landet som ligger der, fortiden i papirindustri, nåtid som en biomassegruve og fremtiden som et datalagringssenter.