Installation view: Vestlandsutstillingen 2019, Kabuso, Øystese

THE LANDSCAPE AS AN IDEA AND A REFERENCE POINT  
2019 © Åse Løvgren and Stine Gonsholt​​​​​​​
Frottage (series) 4/13
Graphite, Hahnemühle 150 g.
78 cm x 53 cm 

Supported by Arts Council Norway, Billedkunstnernes Vederlagsfond 
and City of Bergen
Prosjektet bruker tettstedet Dale i Vaksdal som et prisme for å se på globale endringer knyttet til forholdet mellom materialitet og immaterialitet i produksjon og økonomi, og hvordan vi kan erfare og forholde oss til en global økonomi i rask endring. Herunder også hvordan endringer i produksjon forholder seg til sted og landskap.
Den gamle fabrikkbygningen i Dale har siden januar 2018 blitt inntatt av en ny type industri, digital gruvedrift - graving etter BitCoin. Vires in Numeris er mottoet til BitCoin, og betyr styrke gjennom antall, eller sammen er vi sterke - et motto som bringer sterke assosiasjoner til arbeiderbevegelsen.
Prosjektet er en større landskapsundersøkelse, der vi går inn i forståelsen av landskap på forskjellige måter. I første del er frottasjer brukt som en metode for å dokumentere det fysiske landskapet, og la landskapet, stedet og historien gi seg til kjenne gjennom materialitet og topografi. Eksempler er frottasjer av selve fabrikk-bygningen eller rørfundamentene som gir vannkraft, eller dørstokken inn til forsamlingshuset som har samlet arbeidere siden 1884. Andre frottasjer er tatt på overflater, der tegningen framstår som et landskap i seg selv, et kart over et terreng som er i hurtig endring.
Arbeidet består av en serie på 13 frottasjer av forskjellige overflater av bygninger, landskap, infrastruktur og institusjoner i Dale, Vaksdal. Disse er en undersøkelse av hvordan tegning kan være i en direkte relasjon til et landskap, hvilken dokumentarisk verdi tegning har og forholdet mellom tegning og avtrykk. 

Detail: frottage

Detail: frottage