INK ON PAPER 
- The Mountain
2016 © Stine Gonsholt

2D animation/stereo
3 channel installation, loop

From "Here Be dragons", a duet exhibition with Cecilia Westerberg,
Spriten Kunsthall, Norway

Gjennom overgangen til moderne tid og europeernes sjøreiser på 1400 tallet og imperialismens kappløp om kolonialisering av nyoppdaget land, ble landområder gradvis fordelt ved bruk av linjal og pennestrøk på kartet, verden endret seg. 
Med utgangspunkt i Telemarks høyeste fjell sin historie utforskes endringer av vårt forhold til naturlandskapet. I fra tiden da uutforsket land, fjell og natur var forbundet med fare og overtro, til vår tid hvor menneske stadig erobring av nye områder. Trangen til å utforske, oppdage eller erobre nye områder er sikkert like intens som i tidligere tider, men områdene som nå inntas, omfatter langt mer enn bare jordens overflate. Menneskets forsøk på å forutsi og kontrollere utviklinger er en kontinuerlig prosess, som nå også inkluderer våre indre landskaper. 

Installation view: Spriten Kunsthall


C-print

HERE BE DRAGON // INK ON PAPER - Spriten Publishing 2016. A compilation with 6 artist: Vibe Bredahl (DK), Julie Engaas (NO), Phil Mulloy (UK), Motomichi Nakamura (JAP/USA), Cecilia Westerberg (DK) and Stine Gonsholt (NO)


’HERE BE DRAGONS is a phrase used as a synonym for the unknown. The sentence was first used in 1510 and refers to uncharted areas on the map where dragons, sea monsters and other creatures were drawn to express fear and dread for unknown danger.
In this context the title of the exhibition at Spriten Kunsthall is intended as a metaphor for the creative process which in the beginning always appears as a new land waiting to be occupied. When investigating a new area you are never sure what the project is hiding. Facts and imagination open new territories.
The exhibition is an exploration of different types of narration, mapping and information systemization. In former times the fear of the unknown was often synonymous with the unexplored. Therefore the imagination could run free. Today, fear is considerable.
What does the unknown look like in pictures. The unknown landscape inside of us as well as the outside. What are the dragons of our times?