FLUVIAL DEPOSITS 
2022 © Stine Gonsholt
Sound by Tolga Balci

Public Soundwalk

Commissioned work: Kverndalen I nytt lys
Supported by KORO and Vestfold and Telemark County 

Kulturbyrået Mesén // Rom for kunst

Fluvial Deposits (elveavsetning), er en installasjon som er tenkt som en vandring i fortid, nåtid og fremtid. Og kanskje ørlite i fantasien.   
Kunstprosjektet ferdigstilles 2022 og er utviklet som en del av byfornyelsen av Kverndalskvartalet i Skien, og vil kunne oppleves langs det usynlige elveløpet til Lortebekk. Elveløpet strakk seg igjennom området og hele vegen ned til brygga i Skien, før den i forbindelse med byfornyelse på -70 tallet ble lagt i rør. Prosjektet er en undersøkelse av det lokale landskapets tilknytning til globale endringsprosesser, hvordan stedets status endres og globale sammenhenger fremtrer.