BRIQUES 
2012 ©  Stine Gonsholt

B&W print 50 x 70 cm
HD video/stereo
10,40 min. loop
3/4 channel installation

"The presence of the past in the future", 
STEDEFREUND, Berlin/Germany
“You can´t make bricks without straw”, - ingenting kan bli laget eller fullført uten tilstrekkelig egnet materiale og informasjon.
BRIQUES tar utgangspunkt i en lokal mursteinbedrift i landsbyen Tanguieta, nord i Benin. Her lages mursteinen typisk, som over store deler av verden; av en blanding soltørket leier. Kunnskap om tilvirkning og egenskaper som bygningsmateriale, reflekterer lange tradisjoner og gir sosial status i lokalsamfunnet. Mursteinen representerer vesentlig verdi som kunnskap, men også som kapital.